Danmarks gladeste frivillige...

Det er i mødet at glæden opstår!

I begyndelsen

Vores klare mål var, at vores nyligt fusionerede forening Spøttrup Motion og Sports (SMS) værdisæt: respekt, rummelighed og fællesskab skulle implementeres til alle medlemmer og frivillige i de forskellige byer. Et klart mål var også, at de mange udvalgsmedlemmer og trænere (over 150 personer) skulle få større kendskab til hinanden og de gamle bygrænser skulle brydes.

Opgaven var nu at få styr på ideerne, få dem sorteret og prioriteret. Det var ikke let og foregik over flere møder, men efterhånden fik vi styr på vores 5 konkrete målsætninger, og vi fik sat ord på vores overordnede mål: Danmarks gladeste frivillige. Nu var det blot at finde ud af, hvordan vi kunne opnå det?

Undervejs i processen blev vi meget klogere

Vi satte os for at udarbejde et spørgeskema  som kunne afdække trivslen og ejerskabet til SMS blandt foreningens frivillige og aktive medlemmer. Via Conventus sendte vi en mail ud med link til spørgeskemaet, og forinden lavede vi en teaser for at vække folks opmærksomhed. Omkring 135 besvarede spørgeskemaet, og vi fik meget konkret viden. I første omgang har vi valgt at fokusere på fællesskab og samarbejde på tværs af udvalg og aktiviteter. Vi glæder os til i fremtiden at dykke mere ned i svarene, og vi har til gode at få større overblik over de mange informationer, som svarene gav. Vi har dog sidenhen erfaret, at for at få Danmarks gladeste frivillige kræver det, at vi tør mødes.

Et af vores konkrete mål var at holde et stormøde for alle udvalgsmedlemmer, hvor et af punkterne på dagsordenen var at udarbejde en infoguide og et årshjul. Vi inviterede os selv til de forskellige udvalgsmøder og viste powerpoint for at informere dem om vores udviklingsarbejde samt meddele dem, at vi ville invitere dem til dette stormøde. Men vores største problem på daværende tidspunkt var, at vi var nervøse for, hvor mange personer der ville komme til vores stormøde. Kort forinden oplevede vi at måtte udsætte et Boost trivselskursus pga. af for få tilmeldte. Tilmeldingen til Boostkurset foregik via mail og mange havde enten ikke set mailen, fået slettet mailen eller noget helt andet. Derfor besluttede vi, at tilmeldingen til det forestående arrangement skulle foregå med en indbydelse, som blev afleveret personligt til folk med en lille tale om, at vi var utrolig glade for deres indsats som frivillig i SMS. Der kom godt 40 udvalgsmedlemmer ud af 65 potentielle til mødet, hvilket vi var meget stolte over. Mange har efterfølgende givet udtryk for, at lige netop den personlige henvendelse betød, at de dukkede op – de følte sig værdsat og havde lyst til at være en del af fællesskabet.

Til mødet denne lørdag formiddag havde vi valgt en anderledes form end først antaget. Inden mødet var vi meget opsatte på at få lavet både årshjul og infoguide denne dag, men vores konsulent fra DGI vejledte os i at lave et møde, hvor aktiviteter og fællesskabet var i centrum. Udvalgsmedlemmerne skulle i dialog med hinanden på kryds og tværs og energien til mødet skulle generere gode tanker og idéer. Det lykkedes! Se artikel i Skive Folkeblad. Mange var begejstrede og havde lyst til mere – foreningens arrangementsudvalg var også helt klar til at planlægge og holde en fest i SMS-regi. I udvalget for DM i foreningsudvikling var begejstringen helt i top. Vi var helt høje af den positive og konstruktive dialog vi havde haft med folk. Pludselig var vores arbejde ikke bare ord imellem os, men vi havde oplevelsen af at have faciliteret til et forpligtende fællesskab. I modsætning til spørgeskemaet, hvor kommunikationen var ufleksibel, oplevede vi nu en levende dialog mellem de fremmødte, hvor der kom mange bud på, hvad der kan gøre foreningens frivillige til Danmarks gladeste.

I fremtiden vil vi helt sikkert gøre brug af vores erfaringer

Fremover er det, det relationelle arbejde, vi vil have fokus på. Ved at sætte fokus på at anerkende hinanden i fællesskabet, gøre sjove ting sammen og lære hinanden at kende på tværs af alder, sportsgren, udvalg og by, tror vi på, at folk med tiden selv vil byde sig til som frivillig/medlem. Det SMS kan tilbyde bygger på værdierne: respekt, rummelighed og fællesskab, og det er ikke kun noget, vi siger – vi lever det ud i vores relationer. Derfor skal vi også i fremtiden arrangere at alle trænere og instruktører mødes og oplever god energi og dialog. Vi skal også holde en tilbagevendende frivillighedsfest hvert år, hvor fællesskabet styrkes og vi oplever SMS værdier. Det giver bare god energi, og man bliver glad af at være tilknyttet SMS.

P.T. er det elektroniske årshjul præsenteret og arbejdet er i gang i alle afdelinger. Infoguiden til medlemmer og forældre er under udarbejdelse efter tilbagemeldinger fra stormødet. Vores trænerguide påbegyndes efter vores kommende stormøde med trænere og instruktører, som planlægges til at være i efteråret 2018. Vi vil bruge vores erfaring fra tidligere og rette en personlig henvendelse med indbydelse til deltagerne, hvor vi anerkender deres frivillige arbejde. Vi vil også rette en personlig henvendelse med indbydelse, når vi til efteråret afholder DGIs Boost trivselskursus. De fleste udvalgsposter er besat og frivillighedsbanken er under opbyggelse.

I kraft af at vi har erfaret at dialog er udviklingsskabende, ligger det foreningen meget på sinde at afvikle Frivillig Udviklings Samtaler (FUS) i 2019.

Vores fedeste oplevelse af at lykkes

Det fundament, som foreningens bestyrelse har lavet i de foregående to år med udarbejdelse af værdigrundlag, vision og mission, forretningsorden og vedtægter, hjemmeside og facebookside samt Conventus bygger vi nu videre på "i den virkelige verden”. Vi skal turde mødes, fordi det er i mødet mellem mennesker glæden opstår. Dialogen i foreningen om vores

udfordringer og målsætninger skaber forpligtende fællesskaber og knytter os sammen. Det er dette fællesskab som skaber nye medlemmer og Danmarks gladeste frivillige

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Spøttrup Motion & Sport | Stadion Alle' 3, Balling | Nørremarken 1, Rødding | 7860 Spøttrup